logotipas100Arimaičių 24, Pavartyčiai, Šeduvos sen., Radviliškio r.

Asociacijos vadovas
Gintarė Kisielienė
8-615-22433
el.pšt. info@aviuaugintojai.lt

Specialistė, kilmės pažymėjimai
Kristina Milišiūnienė tel.: 8-611-15176
el.pšt.: aviu.augintojai@gmail.com

Asociacijos tarybos nariai:

Rimantas Kairys
Tarybos pirmininkas
Tel. 8-687-86775,
El. paštas : kairys.rimantas@gmail.com

Kristina Milišiūnienė tel.: 8-686-26460
el.pšt.: milikristi@gmail.com

Marius Kruopas, tel.: 8-652-55898
el.pšt.: marius.kruopas@gmail.com

Kristina Gražytė Satkūnė, tel.: 8-655-73424
el.pšt.: bimbiriuukis@gmail.com

Andrius Jasonas, tel.: 8-677-09099
el.pšt.: andrius.jasonas@gmail.com

Asociacijos garbės pirmininkas
dr.Juozapas Mikutis
tel.: 8-686-61469