logotipas100Arimaičių 24, Pavartyčiai, Šeduvos sen., Radviliškio r.

Asociacijos vadovas
Gintarė Kisielienė
8-615-22433
el.pšt. info@aviuaugintojai.lt

Specialistė, kilmės pažymėjimai
Kristina Milišiūnienė tel.: 8-611-15176
el.pšt.: aviu.augintojai@gmail.com

Asociacijos tarybos nariai:

Rimantas Kairys
Tarybos pirmininkas
Tel. 8-687-86775
El. paštas kairys.rimantas@gmail.com

Kristina Milišiūnienė
Tel. 8-611-15176
El. paštas milikristi@gmail.com

Marius Kruopas

Kristina Gražytė Satkūnė
Tel. 8-655-73424
El. paštas bimbiriuukis@gmail.com

Andrius Jasonas

Asociacijos garbės pirmininkas
dr.Juozapas Mikutis
tel.: 8-686-61469