logo copa-cogeca

Lietuvos Ūkininkų Sąjunga yra organizacijos Copa-Cogeca narė. Copa-Cogeca:  COPA – Europos žemės ūkio organizacijų, o Cogeca – Europos ž.ū. kooperatyvų susivienijimas. Lietuvos atstovas avienos – ožkienos sektoriuje šioje žemės ūkio lobistinėje organizacijoje šiuo metu yra Ž.Augustinavičius, Anykščių r. Ūkininkų sąjungos ir Lietuvos Avių Augintojų Asociacijos atstovas. Grupės posėdžiai vyksta du kartus per metus. Pirmąją dieną susirinkę ES šalių atstovai, diskutuoja dėl iš anksto paskelbtų dokumentų, o kitądien grupės atstovai nutarimus pristato bendrame posėdyjeEuropos komisijoje. Šiame puslapyje galite perskaityti ataskaitas apie posėdžiuose svarstytus klausimus, Europos Komisijos parengtos avienos rinkos apžvalgos bus persiunčiamos Asociacijos nariams elektroniniu paštu.

Ataskaita 2015 06 29 (3)

ataskaita 2015.11mėn.

ataskaita 2016.05mėn.

ataskaita 2016.11mėn.

ataskaita 2017.05mėn.

ataskaita 2017.11mėn.

ataskaita 2018.06mėn.

ataskaita 2018.11mėn.