Avių kergimo registravimas

Jau matome, kad mėsinių galvijų laikytojai susidūrė su kergimo problemomis, kurios dabar įtakoja susietosios išmokos dydį. Visi gyvulių augintojai, o ypatingai tie, kurie dalyvauja patvirtintose veisimo programose ir kt., turi registruoti kergimus. Ūkininkai nesudėtingai gali užregistruoti visus kergimus Kergimų apskaitos programoje. Nors avių augintojus jau pratinome prie Kergimo apskaitos programos nuo tada, kai ji buvo sukurta, tačiau dar ne visiems aišku ir lengva įregistruoti avių kergimą.

Gintarė Kisielienė, Lietuvos avių augintojų asociacijos vadovė

Informuojame, kad vadovaujantis Ūkinių gyvūnų kergimo apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-312 „Dėl Ūkinių gyvūnų reprodukcijos apskaitos taisyklių patvirtinimo“ laikytojas turi registruoti visus kergimus savo bandoje. Kergimo žiniaraštį (Ūkinių gyvūnų kergimo apskaitos taisyklių priedas) reproduktoriaus laikytojas turi užpildyti tiesiogiai ŪGR per 14 darbo dienų nuo reproduktoriaus (avino) iškėlimo iš ūkinių gyvūnų bandos, kurioje buvo vykdomas kergimas, dienos, bet ne vėliau nei iki pirmo gauto palikuonio registravimo dienos (t. y. iki prieauglio suženklinimo ir registravimo ŪGR). Vėliau kergimo duomenų nebus galima įvesti ir gautiems palikuonims tėvas nebus priskirtas. Pavėlavus įvesti kergimo duomenis ir norint papildyti palikuonio kilmę, palikuonio laikytojas VĮ ŽŪDC turi pateikti DNR tyrimų protokolo, patvirtinančio palikuonio tėvą, kopiją. VĮ ŽŪDC, vadovaudamasis DNR tyrimų protokolo duomenimis, per 5 d. d. papildo kilmę tėvo kilmės duomenimis. Kergimą užregistruoti ir įvesti reikalingus duomenis, galima prisijungus į Kergimo apskaitos programą. Lietuvos avių augintojų asociacija siekdama, kad avių augintojai tiksliai ir laiku suvestų avių kergimus, parengė išsamią vaizdinę medžiagą.

Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos veislininkystės skyriaus specialistų kontaktai.