Jos priklauso pusiau plonavilnių mėsinių ilgavilnių avių grupei. Avys beragės, galva šviesi ir plati, iki akių linijos apaugusi vilna. Kojos šviesios ir trumpos, statomos toli viena nuo kitos Read More