Kontaktai

Arimaičių g. 24, 82215 Pavartyčiai, Šeduvos sen., Radviliškio r.

Asociacijos vadovė
Gintarė Kisielienė
Tel. +370 615 22433
El. paštas info@aviuaugintojai.lt

Specialistė, eksterjero vertinimas
Kristina Milišiūnienė
Tel. +370 611 15176
El. paštas aviu.augintojai@gmail.com

Gyvulininkystės specialistas
Adas Praprovas
Tel. +370 625 19750
El. paštas aviu.augintojai@gmail.com

Asociacijos tarybos nariai:

Tarybos pirmininkas
Rimantas Kairys
Tel. +370 687 86775
El. paštas kairys.rimantas@gmail.com

Kristina Milišiūnienė
Tel. +370 611 15176
El. paštas milikristi@gmail.com

dr. Artūras Šiukščius

Adas Praprovas

Gintautas Činskis

Evaldas Laucevičius

Mindaugas Bazys

Asociacijos garbės pirmininkas
dr. Juozapas Mikutis
Tel. +370 686 61469